“มหกรรมการค้าชายแดน จ.สระแก้ว” ปลุกกระแส E – commerce ตื่น

“มหกรรมการค้าชายแดน จ.สระแก้ว” ปลุกกระแส E – commerce ตื่น รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดงาน “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสระแก้ว” เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้าง Big C อรัญประเทศ ดัน 15 สินค้าไทยจับคู่ค้าประเทศเพื่อนบ้าน...