กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย จังหวัดอุบลราชธานี

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย จังหวัดอุบลราชธานี

กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัยและสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ตัวแทน -นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ 3 โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี...

กปว. ร่วมบูรณาการกับ กปช. และ คปภ. ภาค 9 (สงขลา) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย จ.สงขลา

กปว. ร่วมบูรณาการกับ กปช. และ คปภ. ภาค 9 (สงขลา) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย จ.สงขลา กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิต และสำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา)จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน...