ปลัด พม. นำทีม ขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล พร้อมดึงเครือข่ายแจกอาหาร “จากส่วนเกิน เพื่อเติมเต็ม” ช่วยกลุ่มเปราะบาง

พลิก พม. นำทีมศูนย์ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมพร้อมดึงเครือข่ายอาหาร ย้อนหลังวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลดล็อคกระทรวงเพื่อสังคมและเพื่อต้องการให้ (เรียกคืน พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นำมาซึ่งการประชุมเพื่อติดตามผลจากบุคคลในทีม One Home Pm....