พม. จับมือ กลาโหม พร้อมภาคีเครือข่าย เตรียมจัดมินิคอนเสริ์ตคนพิการ ภายใต้โครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง”

พม. จับมือ กลาโหม พร้อมภาคีเครือข่าย เตรียมจัดมินิคอนเสริ์ตคนพิการ ภายใต้โครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” วันนี้ (8 มิ.ย. 66) เวลา 13.00 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางพรนิภา มาสิลีรังสี...

พม. จัดประชุม กผส. เผยช่วยเงินกู้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพกว่า 85 ล้านบาท พร้อมชูนายประยงค์ รณรงค์ เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ 2566

พม. จัดประชุม กผส. เผยช่วยเงินกู้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพกว่า 85 ล้านบาท พร้อมชูนายประยงค์ รณรงค์ เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ 2566 วันนี้ (20 มี.ค. 66) เวลา 11.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)...

ปลัด พม. ย้ำขับเคลื่อนงานมิติใหม่ “ทุกครอบครัวเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ลดความยากจน สร้างความยั่งยืน”

ปลัด พม. ย้ำขับเคลื่อนงานมิติใหม่ “ทุกครอบครัวเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ลดความยากจน สร้างความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)...

พม. จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ชูแนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล

พม. จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ชูแนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล วันนี้ (8 มี.ค. 66) เวลา 08.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์...

รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในโรงเรียนแห่งแรก พร้อมหนุนครู นักเรียน เป็น CM ช่วยดูแลผู้ประสบปัญหารายกรณี

รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในโรงเรียนแห่งแรก พร้อมหนุนครู นักเรียน เป็น CM ช่วยดูแลผู้ประสบปัญหารายกรณี วันนี้ (6 มี.ค. 66) เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)...