กรมการท่องเที่ยว จับมือ กทม. ตั้งศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ BFMCC  ดันไทยยืนหนึ่งผู้นำซอฟต์พาวเวอร์ ด้านภาพยนตร์ของโลก

กรมการท่องเที่ยว จับมือ กทม. ตั้งศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ BFMCC ดันไทยยืนหนึ่งผู้นำซอฟต์พาวเวอร์ ด้านภาพยนตร์ของโลก

รัฐบาลมีแนวทางโจมตีเพื่อส่งเสริม Soft power ของประเทศไทยที่ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าที่ยั่งยืนในประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพที่น่ารังเกียจและสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีโลกซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็น 1 ใน 11...