ทิพยประกันภัย ร่วมกับ OR มอบความห่วงใยทุกการเดินทางให้ลูกค้า Café Amazon ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566  

ทิพยประกันภัย ร่วมกับ OR มอบความห่วงใยทุกการเดินทางให้ลูกค้า Café Amazon ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มอบความห่วงใยในการเดินทางตลอดเทศกาลสงกรานต์ ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ...