ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมกฐินสามัคคี ประจำปี 2566  ณ วัดประตูใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดประตูใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดประตูใหญ่ ตำบลเสวียต อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา...