MEA ตอกย้ำความสำเร็จรางวัล GCSA มอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

MEA ตอกย้ำความสำเร็จรางวัล GCSA มอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2566) นายสมศักดิ์ บำรุงวัด รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มอบเกียรติบัตร แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี...