กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของสำนักงานคปภ.

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของสำนักงานคปภ.   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 นายนพพล เบี้ยวไข่มุข...