ร้านเสบียง และร้านชายโขง จ.หนองคาย จัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุและสามเณร ทั่วประเทศที่มาสอบบาลี จำนวน1,221 กล่อง

ร้านเสบียง และร้านชายโขง จ.หนองคาย จัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุและสามเณร ทั่วประเทศที่มาสอบบาลี จำนวน1,221 กล่อง วันที่ 15 ก.พ. 65 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นประธานถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรทั่วประเทศที่มาสอบบาลี...