กปว. เข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยตะกาฟุล” จังหวัดยะลา

กปว. เข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยตะกาฟุล” จังหวัดยะลา   กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยตะกาฟุล” และเสวนาให้ความรู้ด้านประกันภัย หัวข้อ “ห่วงใย ใจศรัทธา ด้วยสัญญา ตะกาฟุล” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน...

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยตะกาฟุล” จังหวัดยะลา

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยตะกาฟุล” จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 กองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยตะกาฟุล” ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา...