การจัดงานแถลงข่าว ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเล่าขานวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

การจัดงานแถลงข่าว ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเล่าขานวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นาวาเอก สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE โดยมี นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ...