ปอร์เช่ ประเทศไทย ส่งเสริมและผลักดัน โอกาสใหม่การศึกษาเพื่อเปลี่ยนชีวิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ปอร์เช่ ประเทศไทย ส่งเสริมและผลักดัน โอกาสใหม่การศึกษาเพื่อเปลี่ยนชีวิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดยเอเอเอส กรุ๊ป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ผ่านกิจกรรม “ขับซ่าปันกัน” มอบทุนการศึกษา บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ นครราชสีมา ปอร์เช่ ประเทศไทย ส่งเสริมและผลักดัน โอกาสใหม่การศึกษาเพื่อเปลี่ยนชีวิต...